Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras, VšĮ

Veiklos sritys ir paslaugos

 

Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro veiklos sritys:

1. Kupiškio rajono reprezentavimas, lankomų objektų Lietuvoje ir užsienyje reklamavimas;

2. Dalyvavimas formuojant turizmo ir verslo informacines sistemas;

3. Turizmo maršrutų ir projektų rengimas;

4. Ekskursijų po Kupiškio rajoną, Lietuvą organizavimas, gido paslaugų teikimas;

5. Renginių, veiklų, skatinančių pažintinį, sportinį, rekreacinį ir kt. turizmą, organizavimas;

6. Informacijos apie turizmo paslaugas, lankomus objektus ir vietoves rinkimas, kaupimas ir nemokamas teikimas;

7. Informacinių bei kartografinių leidinių apie turizmo paslaugas, objektus ir vietoves rengimas, leidimas ir platinimas;

8. Prekybos reklaminiais leidiniais, suvenyrais, meno dirbiniais, kita vietos verslininkų produkcija organizavimas ir vykdymas;

9.  Turizmo rinkos stebėjimas, analizė ir planavimas.

10. Informacijos apie verslo sąlygas Lietuvoje ir Europos Sąjungoje kaupimas ir skleidimas, pažangių ekonomikos idėjų propagavimas visuomenėje;

11. Verslo informacijos, konsultacijų ir mokymų paslaugų teikimas, verslininkų kvalifikacijos kėlimo kursų ir seminarų rengimas;

12. Tarpininkavimas pritraukiant Lietuvos ir tarptautinių organizacijų, įmonių, fizinių asmenų, fondų ir programų lėšas bei techninę pagalbą Centro veiklai;

13. Naujų technologijų ir mokslo naujovių diegimo versle skatinimas;

14. Pagalba užmezgant kontaktus tarp potencialių verslo partnerių, konsultavimas ir verslo plėtros ir investicinių projektų rengimas;

15. Bendradarbiavimas su kitomis paslaugų verslui tinklo įstaigomis, paramą verslui teikiančiomis institucijomis bei turizmo informaciniais centrais Lietuvoje ir užsienyje;

16. Dalyvavimas užsienio šalių ir tarptautinių organizacijų paramos smulkiajam ir vidutiniam verslui programose ir projektuose;

17. Kitų turizmo ir verslo informavimo bei turizmo ir verslo paslaugų organizavimas ir vykdymas.

 

Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro teikiamos paslaugos:

ü Suvenyrai su Kupiškio krašto ir Lietuvos simbolika;

ü Ekskursijų organizavimas po Kupiškio miestą ir rajoną;

ü Pažintinių ir poilsinių kelionių organizavimas po Lietuvą ir užsienį;

ü Dviračių nuoma;

ü Keltų bilietų užsakymas;

ü Gido paslaugos;

ü Dovanų kuponai;

ü Biuro paslaugos;

ü Anykščių baseino bilietai („Kupiškėno“ bilietas);

ü Kilnojamo medinio prekybinio namelio nuoma;

ü Konsultacija verslo klausimais, pagrindinių dokumentų rengimas;

 

Paslaugos Adomynės dvare ir Palėvenės vienuolyne:

ü Edukacinės programos;

ü Konferencijų, seminarų, parodų, koncertų, renginių organizavimas;

ü Proginės fotosesijos;

ü Stovyklavietės paslauga.

 

Atlygintinai teikiamų paslaugų kainos:

https://www.infokupiskis.lt/data/ckfinder/files/%C4%AEkainiai%202021-12-23.pdf