Kupišķu rajona tūrisma un biznesa informācijas centrs, VšĮ

Darbības jomas un pakalpojumi

 

Kupišķu rajona tūrisma un biznesa informācijas centra darbības virzieni:

1. Kupišķu rajona pārstāvniecība, apmeklēto objektu popularizēšana Lietuvā un ārvalstīs;

2. Līdzdalība tūrisma un biznesa informācijas sistēmu veidošanā;

3. Tūrisma maršrutu un projektu sagatavošana;

4. Ekskursiju organizēšana pa Kupišķu rajonu, Lietuvā, gida pakalpojumu nodrošināšana;

5. Pasākumi, aktivitātes, kas veicina izziņas, sporta, atpūtas u.c. tūrisms, organizēšana;

6. Informācijas par tūrisma pakalpojumiem, apmeklētajiem objektiem un vietām vākšana, uzkrāšana un bezmaksas sniegšana;

7. Informatīvo un kartogrāfisko izdevumu sagatavošana, izdošana un izplatīšana par tūrisma pakalpojumiem, objektiem un vietām;

8. Tirdzniecības organizēšana un realizācija ar reklāmas izdevumiem, suvenīriem, mākslas darbiem, citiem vietējo uzņēmēju produktiem;

9. Tūrisma tirgus uzraudzība, analīze un plānošana.

10. Informācijas uzkrāšana un izplatīšana par uzņēmējdarbības apstākļiem Lietuvā un Eiropas Savienībā, progresīvu ekonomisko ideju popularizēšana sabiedrībā;

11. Uzņēmējdarbības informācijas, konsultāciju un apmācību pakalpojumu sniegšana, apmācību kursu un semināru sagatavošana uzņēmējiem;

12. Starpniecība Lietuvas un starptautisko organizāciju, uzņēmumu, fizisko personu, fondu un programmu līdzekļu piesaistē un tehniskā palīdzība centra darbībai;

13. Veicināsim jaunu tehnoloģiju un zinātnisko inovāciju ieviešanu uzņēmējdarbībā;

14. Palīdzība kontaktu veidošanā starp potenciālajiem biznesa partneriem, konsultēšana un biznesa attīstības un investīciju projektu sagatavošana;

15. Sadarbība ar citām biznesa pakalpojumu tīkla institūcijām, uzņēmējdarbības atbalsta institūcijām un tūrisma informācijas centriem Lietuvā un ārvalstīs;

16. Dalība ārvalstu un starptautisko organizāciju mazo un vidējo komersantu atbalsta programmās un projektos;

17. Citas tūrisma un biznesa informācijas un tūrisma un uzņēmējdarbības pakalpojumu organizēšana un īstenošana.

 

Kupišķu rajona tūrisma un biznesa informācijas centra sniegtie pakalpojumi:

ü Suvenīri ar Kupišķu novada un Lietuvas simboliku;

ü Ekskursiju organizēšana pa Kupišķu pilsētu un rajonu;

ü Izglītojošu un atpūtas braucienu organizēšana pa Lietuvu un ārvalstīm;

ü Velosipēdu noma;

ü Prāmju biļešu pasūtīšana;

ü Gida pakalpojumi;

ü Dāvanu kuponi;

ü Biroja pakalpojumi;

ü Anīkšču peldbaseina biļetes ("Kupiškėnos" biļete);

ü Pārvietojamas koka tirdzniecības nama īre;

ü Konsultācijas uzņēmējdarbības jautājumos, pamatdokumentu sagatavošana;

 

Dievkalpojumi Adomynės muižā un Palėvenes klosterī:

ü Izglītības programmas;

ü Konferenču, semināru, izstāžu, koncertu, pasākumu organizēšana;

ü Neregulāras fotosesijas;

ü Kempinga serviss.