Pagrindinės verslo rūšys

 

Verslo liudijimas ir individualios veiklos pažyma

Esminis skirtumas tarp šių dviejų būdų yra tas, kad įsigijus verslo liudijimą, arba kitaip dar vadinamą patentą, iš anksto reikia sumokėti fiksuoto dydžio pajamų mokestį, o vykdant veiklą pagal individualios veiklos pažymą – pajamų mokestį reikia sumokėti pasibaigus mokestiniam laikotarpiui nuo faktiškai gautų pajamų ir išlaidų skirtumo. Verslo liudijimo ir individualios pažymos palyginimas padės įvertinti, kuri verslo forma yra tinkamesnė pasirinkai veiklai.

 

Informacija: Versli Lietuva