Administracinė informacija

Čia skelbiamos Viešosios įstaigos Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centro metinės veiklos ataskaitos, finansinės ataskaitos, viešųjų pirkimų, korupcijos prevencijos ir kiti svarbūs dokumentai.