Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras, VšĮ

Subačiaus Švč. Trejybės bažnyčia

Bažnyčios

 

Švč. Trejybės bažnyčia yra Kupiškio rajone, Subačiaus miestelyje, Viešintos (Lėvens kairiojo intako) kairiajame krante. Mūrinė bažnyčia pastatyta 1884 m., turi neoromantinio ir neobarokinio stilių elementų. Pirmąją bažnyčią 1590 m. pastatė Jeronimas Valavičius. Jai 1591 m. patvirtinta fundacija: 2 valakai žemės, Bražiškių kaimas ir 2 sklypai mokyklai. Bajorai įpareigoti klebonui kasmet mokėti po 10 zlotų nuo valako žemės. 1655 m. bažnyčia apgriauta, netrukus atstatyta. 1668 m. minimas Kumpiniškio arba Bražiškių klebonijos palivarkas. 1669 m. minima Subačiaus (Kumpiniškio) bažnyčia. Ji buvo medinė, stačiakampė, turėjo 3 altorius. 1674 m. konsekruota. Nuo 1777 m. veikė parapinė mokykla. Subačiuje 1791–1792 m. kunigavo poetas Antanas Strazdas. 1832 m. bažnyčiai priklausė Budrionių ir Račiupėnų kaimai. 1879 m. prašyta leisti statyti naują mūrinę bažnyčią. Po pakartotinių prašymų leidimas gautas 1881 m. 1884 m. gegužės 22 d. pastatytą bažnyčią konsekravo vyskupas Mečislovas Paliulionis. 1888 m. išmūryta šventoriaus tvora. 1908–1914 m. veikė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius. Per Pirmąjį pasaulinį karą bažnyčia apgriauta. 1925 m. kunigo P. Kazlausko rūpesčiu suremontuota, apdengta skarda. 1918 m. įsikūrė pavasarininkų kuopa. Apie 1933–1934 m. vikaro Juozo Bardišausko rūpesčiu pastatyta parapijos salė. Bažnyčia stačiakampio plano (55x26 m), dvibokštė, vidus 3 navų, yra 3 altoriai.

Sezoniškumas

Visą sezoną

Atsiliepimai

Komentuoti