Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras, VšĮ

Šimonių Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia

Bažnyčios

 

Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų bažnyčia yra Kupiškio rajono pietryčiuose, Šimonių miestelyje, 2,5 km į pietus nuo Kupiškio-Utenos kelio. 1669 m. rašytiniuose šaltiniuose minima Šimonių koplyčia. 1671 m. rugpjūčio 15 d. vyskupas Mikalojus Steponas Pacas konsekravo pastatytą bažnyčią, padovanojo Švč. Mergelės Marijos Ėmimo į dangų paveikslą, arnotą bei sidabrinę taurę. Nuo to laiko Šimonis ėmė lankyti maldininkai (užregistruota ypatingų pagijimų). 1700 m. pradėtos rašyti metrikų knygos. 1744 m. Šimonys buvo Kupiškio parapijos filija. Kunigo K. Sveitkauskio rūpesčiu 1775 – 1779 m. senosios bažnyčios vietoje pastatyta nauja aštuoniakampė bažnyčia. Bažnyčioje įrengti 3 altoriai. Klebonas Vladislovas Bareika (Šimonyse buvo klebonu 30 metų) 1800 m. padidino bažnyčią, pastatė varpinę (įkelti 4 varpai). 1802 m. Šimonyse kunigavo poetas Antanas Strazdas. Apkaltintas sukilėlių palaikymu 1864 m. suimtas filialistas Silvestras Kuprevičius. 1910 m. kunigas Antanas Pauliukas įsteigė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrių. 1915 m. bažnyčia ir klebonija sudegė, varpinė susprogo, 2 varpai išvežti į Rusiją, kiti 2 išsilydė. 1915-1920 m. pamaldos laikytos mokyklos salėje. 1920 m. klebono J. Norvilos rūpesčiu pastatyta dabartinė medinė bažnyčia. 1921 m. įrengti iš Troškūnų atvežti vargonai. 1928 – 1932 m. klebono Jurgio Martinaičio iniciatyva išdažytas bažnyčios vidus, įrengti 3 altoriai, įsigyti 2 varpai, pastatyta varpinė, įrengtos gipsinės Kryžiaus kelio stotys. Jis taip pat pastatė parapijos salę, Dievo Motinos statulą šventoriuje, nupirko 10 dūdų orkestrui, o 1939 m. savo lėšomis pastatė altariją (joje jis 1946 m. mirė). 1944 m. apdaužytas bažnyčios stogas, išmušti langai. Vėliau bažnyčia suremontuota. Bažnyčia stačiakampio plano, vienabokštė. Ji taip pat turi mažą bokštelį ir trisienę apsidę. Vidus – 3 navų, yra 3 altoriai. Šventoriaus tvora akmenų mūro.

Sezoniškumas

Visą sezoną

Atsiliepimai

Komentuoti