Palėvenės buvusio dominikonų vienuolyno ansamblis

 

Vienintelis Aukštaitijoje vėlyvojo baroko pavyzdys. 1676-1865 m. Palėvenėje rezidavo dominikonai. Vienuolyno ansamblį sudarė daugybė įvairios paskirties mūrinių ir medinių statinių, apjuostų aukšta mūro siena (dokumentuose dažniausiai vardijami aštuoni „namai”). Architektūros ir dailės istorijos požiūriu vertingiausias ansamblio pastatas – mūrinė bažnyčia, pradėta statyti 1671 m. Manoma, kad bažnyčios interjeras yra išlikęs iš XVIII a. antros pusės, nes ankstesnysis buvo sunaikintas Šiaurės karo metu. Palėvenės bažnyčios interjeras su aštuoniais  altoriais  yra  vienas  originaliausių  vadinamojo  liaudiško  baroko  pavyzdžių  Lietuvoje.  Šiuo  metu  Palėvenės vienuolyno ir bažnyčios ansamblyje vyksta sakralinio meno ir muzikos šventės. Restauruotame vienuolyno svirne vyksta įvairios edukacinės programos.

Skaityti daugiau

vienuolynas
2019-07-28 gražu reikia renginių.garsesnių atlikėjų.muzikos