Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras, VšĮ

Palėvenėlės Švč. Mergelės Marijos bažnyčios statinių kompleksas

Bažnyčios

Švč. Mergelės Marijos bažnyčia yra Kupiškio rajone, ant Kupiškio marių kranto, Palėvenėlės kaime, prie kelio į Alizavą. 1769 m. pastatyta medinė koplyčia. Jai sudegus dvaro savininkas Kazimieras Moigis 1803 m. pastatė mūrinę bažnyčią. 1851 m. pradėtos rašyti metrikų knygos. 1864-1904 m. Palėvenėlėje kunigavo Domininkas Šafronas, 1917-1920 m. – teologijos ir filosofijos mokslų daktaras Simonas Šultė (abu palaidoti šventoriuje). 1910 m. bažnyčia suremontuota, pastatyta mūrinė zakristija. Per Pirmąjį pasaulinį karą bažnyčia apgriauta, tačiau po karo suremontuota. Iki 1926 m. Palėvenėlė buvo Kupiškio parapijos filija. 1923 – 1926 m. filialistas Stanislovas Baltrimas atnaujino bažnyčią, perdengė stogą, baigė statyti ūkinius trobesius, išrūpino Palėvenėlei parapijos teises. Pirmasis klebonas Antanas Pauliukonis 1926 – 1929 m. išdažė bažnyčią, perdengė varpinės stogą. Klebonas Kazimieras Pukenis 1932 – 1935 m. įsigijo bažnytinio inventoriaus, išmūrijo tvartą, klojimą. 1941 – 1947 m. klebonavo Bronius Jareckas. Jis atstatė per karą nuverstus bokštelius, 3 altorius, uždengė klebonijos stogą. Bažnyčia klasicistinė, su baroko elementais. Ji yra halinė (18,8x10,3 m), vienanavė, su dviem bokšteliais. Bažnyčioje įrengti trys altoriai. Šventorius akmens mūro, tvoros vartuose stovi originali varpinė, pastatyta 1803 m.

Sezoniškumas

Visą sezoną

Atsiliepimai

Komentuoti