Palėvenėlės Švč. Mergelės Marijos bažnyčia

 

Švč. Mergelės Marijos bažnyčia yra Kupiškio rajone, Palėvenėlės kaime, Lėvens dešiniajame krante, prie kelio į Alizavą. 1769 m. pastatyta medinė koplyčia. Jai sudegus dvaro savininkas Kazimieras Moigis 1803 m. pastatė mūrinę bažnyčią. 1851 m. pradėtos rašyti metrikų knygos. 1864-1904 m. Palėvenėlėje kunigavo Domininkas Šafronas, 1917-1920 m. – teologijos ir filosofijos mokslų daktaras Simonas Šultė (abu palaidoti šventoriuje). 1910 m. bažnyčia suremontuota, pastatyta mūrinė zakristija. Per Pirmąjį pasaulinį karą apgriauta. Po karo bažnyčia suremontuota. Iki 1926 m. Palėvenėlė buvo Kupiškio parapijos filija. 1923 – 1926 m. filialistas Stanislovas Baltrimas atnaujino bažnyčią, perdengė stogą, baigė statyti ūkinius trobesius, išrūpino Palėvenėlei parapijos teises. Pirmasis klebonas Antanas Pauliukonis 1926 – 1929 m. išdažė bažnyčią, perdengė varpinės stogą. Klebonas Kazimieras Pukenis 1932 – 1935 m. įsigijo bažnytinio inventoriaus, išmūrijo tvartą, klojimą. 1941 – 1947 m. klebonavo Bronius Jareckas. Jis atstatė per karą nuverstus bokštelius, 3 altorius, uždengė klebonijos stogą. Bažnyčia klasicistinė, su baroko elementais. Ji yra halinė (18,8x10,3 m), vienanavė, su 2 bokšteliais. Bažnyčioje įrengti 3 altoriai. Šventorius akmens mūro, tvoros vartuose stovi originali varpinė, pastatyta 1803 m.

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!