Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras, VšĮ

Alizavos Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia

Bažnyčios

Kontaktai

Kaip susisiekti?:

 

Šv. Jono Krikštytojo bažnyčia yra Kupiškio rajone, Alizavos miestelyje, prie Vabalninko-Pandėlio kelio, Pyvesos dešiniajame krante. Pakapėje dvarininkas Antanas Koscialkovskis 1794 m. pastatė medinę bažnyčią su bokšteliu. Pakapę sūnaus Aloyzo garbei pavadino Alizava. Kunigas Jonas Bžestovičius 1853 – 1856 m. pastatė dabartinę medinę bažnyčią. Kunigas Ferdinandas Ūselis 1872 m. pastatė naują kleboniją, perstatė ūkinius trobesius, užveisė vaismedžių sodą. 1900 m. patvirtintas bažnyčios rekonstrukcijos projektas, pastatyti bokštai. 1905 m. padidintos kapinės. 1909-1914 m. veikė Lietuvių katalikų blaivybės draugijos skyrius. Per Pirmąjį pasaulinį karą bažnyčia apgriauta. 1909 – 1921 m. kurato kunigo Kazimiero Mockaus rūpesčiu bažnyčia suremontuota. Kuratas kunigas Felicijonas Lialis (1923 – 1927) nupirko varpą, suremontavo ūkinius pastatus. Kunigas J. Savukaitis pertvarkė altorius, 1938 m. įsteigė knygynėlį. Bažnyčia stačiakampio plano, su 2 fasado bokštais. Vidus 3 navų, atskirtų kolonomis. Šventoriaus tvora akmenų mūro. Šventoriuje stovi varpinė.

Sezoniškumas

Visą sezoną

Atsiliepimai

Komentuoti