Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras, VšĮ

Palėvenės dominikonų vienuolyno svirnas