Pėsčiųjų maršrutas „Kupiškio žydų keliais“

 

 1. Žydų apsigyvenimas Kupiškyje. Nėra tikslių duomenų, kada Kupiškyje apsigyveno žydai, tačiau manoma, kad apie XVII a. vidurį. Gedimino gatvėje buvo įsikūrusios žydų parduotuvėlės.
 2. Sinagogos gatvė. Gausiai žydų tautybės gyventojų buvo įsikūrę ir Sinagogos gatvelėje, kuri iki šių dienų išlikusi autentiška.
 3. Žydų mokykla. 1929 m. Kupiškyje veikė privati keturių skyrių žydų mokykla. Buvo dėstoma Mozės tikyba, skaičiavimas, jidiš kalba, žydų istorija.
 4. Žydų sklypai. Žydų sklypai buvo išsidėstę aplink dabartinę Gedimino gatvę ir aikštę. 1897 m. Kupiškyje gyveno 2661 žydas arba 71 procentas visų (3742) miestelio gyventojų.
 5. Žydų parduotuvės. Jos užimdavo vieną namo kambarį. Už prekystalio įrengtose lentynose buvo išdėliojamos įvairiausios prekės. Vasarą patys savininkai stovėdavo prie įėjimo ir kviesdavo pirkėjus užeiti.
 6. Sinagogos. Greta stovėjusios trys sinagogos sudarė pusiau uždarą kiemą. Iki mūsų dienų išliko dvi – Didžioji ir Chasidų sinagogos.
 7. Žydų amatininkai. Didelę įtaką Kupiškio gyvenime turėjo vietiniai žydai amatininkai,  išsirinkę skyriaus vadovybę visuotiniame susirinkime 1938 m. pradžioje.
 8. Žydų pastatai. Miestelyje buvo žydų liaudies bankas, smulkios pramonės įmonės, daug krautuvių ir užeigų, špitolė ir kapinės, žydų pirtis, veikusi iki 1930 m. (vėliau joje įsikūrė gaisrinė).
 9. Šmito malūnas. Seniausias iš Kupiškyje išlikusių malūnų statytas Chonelio Šmito 1880 m. Klientų patogumui buvo įrengtos arklidės ir vieta nakvynei.
 10. Antrosios žydų kapinės. Šios kapinės ir paminklas 1941 m. sušaudytiems žydams, lietuviams ir rusams yra Krantinės mikrorajone.
 11. Pirmosios žydų kapinės. Šios žydų kapinės Kupos pakrantėje buvo įrengtos XVII a. II pusėje, kai miestelyje susiformavo žydų bendruomenė, ir veikė iki XX a. 3-4 dešimtmečių.
 12. Naujų namų statybos. Tarpukariu iki 1939 m. pabaigos mieste vyko intensyvios statybos, atsirado dviejų – trijų aukštų mūrinių namų, nemažai prastos būklės medinių trobesių buvo nugriauta.
 13. Žydų atminimo lenta. 2004 m. atidengta Atminimo lenta, kurioje surašyti visų Kupiškio žuvusių žydų vardai ir pavardės. Šuo metu ji yra Kupiškio etnografijos muziejuje.
 14. Laisvamanių kapinės. Šios kapinės, kuriose 1941 m. buvo šaudomi žydai, ir paminklas yra Pergalės gatvėje.

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!