1863 m. sukilėlių kapai

 

1863-11-11 tarp Kiaulėdžių ir Daršiškių, Kuolgirio miške, rusų papulkininkio Karpovo vadovaujama šaulių kuopa ir 20 kazokų užpuolė Eliziejaus Liutkevičiaus sukilėlių būrį (92 žmones). Žuvo 57 sukilėliai, kurie palaidoti ties Daršiškiais. 1993 m. šie kapai įtraukti į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!