Sukilėlių kapas

Palaidoti 1863-11-11 ties Daršiškiais žuvę 57 ar 30 Eliziejaus Liutkevičiaus būrio sukilėliai. 1863-11-11 tarp Kiaulėdžių ir Daršiškių, Kuolgirio miške, rusų papulkininkio Karpovo vadovaujama šaulių kuopa ir 20 kazokų užpuolė Eliziejaus Liutkevičiaus būrį (92 žmones). Žuvo 57 sukilėliai.

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!