Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras, VšĮ

1863 m. sukilėlių kapai

Skulptūros ir paminklai

 

1863-11-11 tarp Kiaulėdžių ir Daršiškių, Kuolgirio miške, rusų papulkininkio Karpovo vadovaujama šaulių kuopa ir 20 kazokų užpuolė Eliziejaus Liutkevičiaus sukilėlių būrį (92 žmones). Žuvo 57 sukilėliai, kurie palaidoti ties Daršiškiais. 1993 m. šie kapai įtraukti į nekilnojamųjų kultūros vertybių registrą.

Atsiliepimai

Komentuoti