Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras, VšĮ

Partizanų kapai

 

Partizaninio karo laikotarpiu, 1944–1953 m., aplink Varležerio ežerą buvo laidojami priešiškų represinių struktūrų nužudyti Lietuvos partizanai iš Kupiškio apylinkių. Kartais partizanų kūnai tiesiog būdavo sumetami į patį ežerą. Liudytojų teigimu, visoje šioje teritorijoje statant namus ir garažus pasitaikydavo žmonių kaulų.

1990 m. tiesiant vandentiekį Ežerėlio g. rasti ir 1991 m. ekshumuoti 6 neišaiškintų partizanų (1 moters ir 5 vyrų) palaikai. Archeologinių tyrimų metu nustatyta, kad tai 25–35 metų amžiaus žmonių palaikai, užkasti 130x80 cm plote, suverčiant juos vieną ant kito veidais į viršų. Šalia jų rastas religinio turinio medalionas. 1997 m. tiesiant vandentiekį surasti ir ekshumuoti dar vieno partizano palaikai. Rastieji partizanų palaikai palaidoti Kupiškio kapinėse.

Partizaninio karo laikotarpiu šiose žvyrduobėse užkastų kitų žuvusių ir nužudytų partizanų skaičius ir asmenybės neišaiškinti.

Atsiliepimai

Komentuoti