Akmenytės šaltinis

 

Šaltinis ypatingas savo atsiradimo istorija. 1951 – 1952 m. Kupiškio miesto gelmės buvo tirtos giliais gręžiniais, kurie pasiekė viršutinio devono Šventosios svitos uolienas. Šis šaltinis sruvena iš 88,31 m gylio, tuomet išgręžto gręžinio žiočių. Prieš tai šaltinis tryško iš maždaug 3 m ilgio ir 1,5 m pločio duburio, įsiterpusio į Lėvens upės krantą, ir vos kelių metrų ilgio upeliu įsiliejusio į upės tėkmę. Šaltinio vandens temperatūra 7°C, o debitas 4 l/s. Šis hidrogeologinis gamtos paveldo objektas atspindi Kupiškio krašto gamtinę įvairovę.

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!