Kupiškio rajono turizmo ir verslo informacijos centras, VšĮ

Akmenytės šaltinis

Gamta

Kontaktai

Adresas:

 

1951–1952 metais Kupiškio miesto gelmės buvo tirtos giliais gręžiniais, kurie pasiekė viršutinio devono Šventosios svitos uolienas. Šis šaltinis sruvena iš tuomet išgręžto 88,31 m gylio gręžinio žiočių. Prieš tai šaltinis tryško iš maždaug 3 m ilgio ir 1,5 m pločio duburio, įsiterpusio į Lėvens upės krantą, ir vos kelių metrų ilgio upeliu įsiliejusio į upės tėkmę. Akmenytės pavadinimas kilęs dėl gausaus akmenų kiekio šioje vietovėje. Pasak legendos, šiose vietose velnias nešėsi ant kupros akmenis, kuriuos ir išbarstė Akmenytės pievose. Akmenytės šaltinis yra vietinės reikšmės hidrogeologinis gamtos paveldo objektas Kupiškyje, atspindintis šio krašto gamtinę įvairovę.

 

Sezoniškumas

Vasarą

Atsiliepimai

Komentuoti