Verslo informacija

 

Verslo rėmimas

Kviečiame teikti prašymus paramai gauti iš Kupiškio rajono savivaldybės smulkiojo ir vidutinio verslo rėmimo fondo

Kupiškio rajono savivaldybė kviečia Kupiškio rajono verslo atstovus pasinaudoti galimybe gauti finansinę paramą. Parama gali pasinaudoti tiek pradedantys, tiek jau vykdantys veiklą verslininkai.

Prašymai priimami iki 2020 m. liepos 10 d.

Prašymai ir reikalingi dokumentai pateikiami Kupiškio rajono savivaldybės administracijai (adresu: Vytauto g. 2, 101 kabinetas) arba el. pašturasa.aukstikalniene@kupiskis.lt.

Tel. pasiteirauti: (8 459) 35 700, 35 701.

Fiziniai ir juridiniai asmenys, norintys gauti paramą, pateikia:

1. Nustatytos formos prašymą.

2. Asmens dokumentą, verslo liudijimą, įmonės registravimo pažymėjimą arba pažymą apie individualią veiklą.

3. Metinį balansą ir einamųjų metų ketvirčių finansines ataskaitas.

 4. Verslo planą, numatomos veiklos ar patirtų išlaidų aprašymą.

5. Patirtas išlaidas įrodančius dokumentus: sąskaitas faktūras, apmokėjimo dokumentus, banko išrašus ir kt.

 

Kupiškio rajono savivaldybės smulkiojo verslo rėmimo nuostatai

Prašymo forma

 

Informacija: https://www.kupiskis.lt/lt/veiklos_sritys/verslo-remimas.html

 

 

 

Informacija verslui dėl COVID-19

VMI (Valstybinė mokesčių inspekcija)

 

Subsidijos mikro įmonėms

VMI (Valstybinė mokesčių inspekcija)

 

„Versli Lietuva“ konsultantai nemokamai konsultuoja verslo pradžios klausimais – apie verslo formos pasirinkimą, reikalingus leidimus ir licencijas, tinkamiausius finansavimo šaltinius bei visais kitais pradedantiems verslininkams aktualiais klausimais.

Su „Versli Lietuva“ verslui lengviau, greičiau ir paprasčiau!

Daugiau informacijos: „5 žingsniai sėkmingo verslo link”

#VersliLietuva #PlėtraSuVersliLietuva

Versli Lietuva: https://www.verslilietuva.lt/