Gruodžio
20 d.

Klausimynas Kupiškio miesto ir rajono savivaldybės jaunimui


Kupiškio rajono savivaldybės užsakymu vykdomas Kupiškio rajono savivaldybės jaunimo problematikos tyrimas, kuriuo siekiama ištirti savivaldybės jaunimo problemas šiose jaunimo politikos įgyvendinimo srityse:
• mokykla ir studijos;
• darbas;
• laisvalaikis;
• gyvenimo sąlygos;
• dalyvavimas;
• fizinė ir psichologinė savijauta;
• įpročiai.

Kviečiame dalyvauti tyrime ir užpildyti klausimyną:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdEsSrCzH_FuizrAvZtt5dO0qprimRViHRwWu3_SinzAKr7JQ/viewform