Kupišķu rajona tūrisma un biznesa informācijas centrs, VšĮ

Mūsu galvenie mērķi

Valsts iestāde Kupišķu rajona tūrisma un biznesa informācijas centrs (turpmāk – centrs) ir bezpeļņas iestāde, kuras mērķis ir veikt ar bezmaksas un maksas tūrisma un biznesa informācijas pakalpojumu sniegšanu iedzīvotājiem Kupišķu rajonā saistītas darbības. Lietuvas Republikas pilsoņiem un ārvalstu pilsoņiem.

Centra galvenie mērķi :

  1. Apmierināt sabiedrības intereses un veicināt tūrisma un uzņēmējdarbības attīstību Kupišķu rajonā, ņemot vērā Kupišķu rajona pašvaldības (turpmāk - Pašvaldība) stratēģiskās prioritātes;
  2. Pastāvīgi popularizēt un izplatīt informāciju par Kupišķu rajona tūrisma un biznesa objektiem, šeit veiktajām aktivitātēm, sekmēt pievilcīga un pretimnākoša Kupišķu rajona tēla veidošanu;
  3. Vākt, uzkrāt un bez maksas sniegt informāciju par pašvaldības tūrisma pakalpojumiem, apskates vietām un objektiem;
  4. Veicināt uzņēmējdarbības idejas sabiedrībā, sniegt biznesa informācijas un konsultāciju pakalpojumus.