Kupišķu rajona tūrisma un biznesa informācijas centrs, VšĮ

"Kas ir šis klosteris?" (bērniem)

 

Ilgums 1-1,5 stundas.

Paredzēts pirmsskolas vecuma, sākumskolas vecuma bērniem.

Programmas laikā klostera pārvaldnieks bērniem rādīs, kā ģērbušies mūki, kuri dzīvoja Palėvenē, izstāstīs pa klostera pagrabiem, pastāstīs un parādīs, ko mūki darīja, kādus ēdienus un kāpēc ēda.

Pēc nelielas iepazīstināšanas ar klosteri un mūkiem, bērni izpildīs uzdevumu - "Ko mūki atstāja pagrabos?". Tās laikā jums būs jāatrod 3 priekšmeti, kas saistīti ar mūkiem. Uzvarētājus gaida balvas.

Kad mūku atstātie priekšmeti būs atrasti, aicināsim bērnus izkrāsot vienu ar klosteri saistītu priekšmetu, un tie, kuri nevēlas krāsot, varēs to uzzīmēt.

Un pēc visām aktivitātēm bērnus cienāsim ar tēju ar medu un cienastu.

Cena 9 EUR no personas.

Vizīte jāsaskaņo iepriekš.

+370 459 52 505

+370 672 02 034

[email protected]