Kupišķu rajona tūrisma un biznesa informācijas centrs, VšĮ

Muzejs

Šis nav parasts muzejs. Šī ir senu sadzīves priekšmetu, iespieddarbu un atradumu kolekcija no Adomines apkaimes, ko pagājušajā gadsimtā aizsāka Adomines ciema kopienas aktīvisti (iniciatore - kultūras darbiniece Rima Lapienienė). Katram šeit atvestam priekšmetam ir interesants stāsts un tā ir savā ziņā vērtīga. Autentisku priekšmetu no muižas tikpat kā nav, izņemot vienu galdu, gultu un aizkaru bārkstis: tie izkārtoti tā, lai radītu omulīgu senlaicīgā mājas stūra interjeru. Šķiet, ka tas nav muzeja eksponāts, bet gan dzīvojamā istaba. Noteikti ir vērts atnākt apskatīt unikālos eksponātus – Adomynes "grāmatnīcu", mazo altāri, priestera vecās ceremonijas drēbes u.c.