Kupišķu rajona tūrisma un biznesa informācijas centrs, VšĮ

Republikāniskais bērnu un jauniešu deju kolektīvu festivāls-konkurss "Reverance to Lithuania"

Citi pasākumi