Kupišķu rajona tūrisma un biznesa informācijas centrs, VšĮ

Koncerts "Muzikālie pavasara ziedi"

Koncerti

Kupišķu kultūras centra vitrāžu zālē