Kupišķu rajona tūrisma un biznesa informācijas centrs, VšĮ

Henrikas Orakauskas skulptūru izstādes "Zirga arhetipa monologs" atklāšana

Izstādes