Kupišķu rajona tūrisma un biznesa informācijas centrs, VšĮ

Eiropas muzeju nakts Palėvenes dominikāņu klostera klētī

Citi pasākumi