Kupišķu rajona tūrisma un biznesa informācijas centrs, VšĮ

Bugailišku pilskalns

Pilskalni

Mounds pilskalns pie Bugailiškes ciemata. 1969 Lietuvas vēstures institūts veica izpētes arheoloģiskos pētījumus. Zemes pavadīja mitoloģisko stāstu par to, ka karavīri tika iemesta kalnā.

Atsauksmes

Komentēt