Veiklos sritys

VšĮ Kupiškio r. turizmo ir verslo informacijos centras yra pelno nesiekianti įstaiga. 

Pagrindinis Kupiškio r. turizmo ir verslo informacijos centro veiklos tikslas turizmo informacijos srityje yra rinkti, kaupti ir nemokamai teikti informaciją turistams bei Kupiškio miesto svečiams apie lankytinas Kupiškio vietoves ir objektus.

Pagrindinė Kupiškio r. turizmo ir verslo  informacijos centro veikla turizmo informacijos srityje:

  • Renka, kaupia, parengia ir nemokamai teikia informaciją apie turizmo paslaugas ir kitus turizmo išteklius;
  • Rengia, leidžia ir platina informacinius bei kartografinius leidinius apie turizmo paslaugas ir turizmo išteklius;
  • Kaupia atstovaujamos vietovės turizmo išteklių ir turizmo paslaugų duomenis ir teikia šią informaciją Departamentui;
  • Vykdo kitą su turizmo informacijos paslaugų teikimu susijusią veiklą, numatytą įstatuose;
  • Kaupia statistinę informaciją apie Centro lankytojus ir kiekvieną mėnesį pateikia nustatytos formos suvestines Departamentui;
  • Teikia pasiūlymus savivaldybėms, apskritims ir Departamentui dėl turizmo plėtojimo;
  • Sudarę sutartis su paslaugų tiekėjais, parduoda keltų bilietus.
  • Parduoda įvairius leidinius, suvenyrus, Lietuvos ir  Lietuvos miestų bei Kupiškio ženkliukus.