Kupišķu rajona tūrisma un biznesa informācijas centrs, VšĮ

Sēru un cerību dienai veltīts pasākums "Cerība atgriezties".

Citi pasākumi