DVIRAČIŲ MARŠRUTAS „SENŲJŲ DVARŲ IR BAŽNYČIŲ KELIU“

Maršruto ilgis - 52 km.

1.      Kupiškio (Aukštupėnų) piliakalnis. 

IMG_5287

Piliakalnis stūkso prie pat Kupiškio miesto (Aukštupėnų k.), netoli Kupiškio marių. Istorikai mano, kad piliakalnyje buvo medinė bendruomenės pilis – slėptuvė, pati ankstyviausia būsimo miestelio užuomazga. Manoma, kad Kupiškio piliakalnio įtvirtinimai ar pilis buvo sugriauta jau per pirmuosius ordino kariuomenės žygius apie 1240 metus.

Kupiskis Mound. In the ancient times there lived the Baltic tribe Selionians. The archaeological findings around the mound show that in the 8th century AD a wooden defence castle loomed there. Supposedly, the castle or entrenchments were destroyed by Livonian or Teutonic Orders around 1240.

Aukštupėnų pirmoji poilsiavietė - Adomo Petrausko muziejus (15,5 km)

2.    Adomo Petrausko muziejus.

IMG_5219

Vietos gyventojas Adomas Petrauskas (1914-2004) 1969 m. savo sodyboje įkūrė unikalų muziejų, kuriame įrengė buities daiktų, spaudinių, liaudies skulptūrų ekspozicijas, stendus su įžymių žmonių fotografijomis, biografijomis. Savamokslis kaimo meistras Jonas Laužikas iš Antašavos muziejininko sodyboje sukonstravo ir pastatė originalų pastatą – bokštą, kuriame nuolat rengiamos keičiamos parodos. Muziejų sudaro gyvenamasis namas, dvi klėtys, bokštas, padarginė ir aukštaitiška gryčia. Visi jie pilni senosios lietuvių kultūros turtų. Šiuo metu muziejaus rinkiniuose yra 4969 raštijos, fotografijos, dailės, buities ir etnografijos, gamtos eksponatai.

The Museum of Adomas Petrauskas. Local resident Adomas Petrauskas (1914-2004) established a unique museum in 1969 in his own farmstead. The collection consists of approximately 4969 exhibits such as the objects of archaeology, household, ethnography, art, photography and biographies of well-known people.

Adomo Petrausko muziejus - Marijos Magdalenos koplytėlė (0,5 km)

3.    Marijos Magdalenos koplytėlė.

IMG_5235

 Uoginių kaimo kapinaitėse boluoja 1716 m. statyta medinė Marijos Magdalenos vardu pavadinta koplytėlė. 1802 m. Uoginiuose apsigyvenęs poetas A. Strazdas šioje koplytėlėje laikė mišias.

The wooden chapel of Mary Magdalene is situated in Uoginiai village cemetery. It was built in 1716. One of the famous Lithuanian priest and poet Antanas Stazdas located in Uoginiai in 1802 and celebrated Mass in this chapel.

 

Marijos Magdalenos koplytėlė - Viktariškių kaimas (5,5 km)

4.   Dailininkės Veronikos Šleivytės paveikslų galerija.

IMG_5239

Ši galerija įkurta 1985 m. Veronikos Šleivytės tėviškėje. Vienoje iš klėčių įrengta ekspozicija, kuri supažindina su V. Šleivytės gyvenimu ir kūryba Kaune. Buvusioje tėvų pirkioje atkurta kažkada gyvenusios daugiavaikės šeimos buitis.

The Picture Gallery of the Painter Veronika Šleivytė in Viktariškiai. The Picture gallery was established in 1985 in Viktariškiai. The gallery shows the collection of the painting works collected during the period of the painter life. There is restored an authentic domestic life of formerly lived multi-child family in a former parents’ farmhouse.

 

 

Viktariškių kaimas - Antašavos Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia (4,5 km)

5.    Antašavos Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia.

IMG_5247

Medinė bažnyčia, liaudiško klasicizmo stiliaus, netradicinių formų (stogo kampuose stiebiasi du masyvūs bokštai), stačiakampio plano, vienanavė. Pastatyta 1862 m. Šventoriuje yra mūrinė varpinė, senos kapinės.

St. Hyacinth’s Church of Antašava. A wooden church was built in 1862 by the initiative of the parson Albinas Rubavičius. The church with a rectangular plan has 2 massive towers and a stone bell tower, which is situated in the churchyard. The present interior of the church was created in 1928-1940 by priest Juozapas Cepenas.

 

 

Antašavos Šv. Hiacinto (Jackaus) bažnyčia-Antašavos dvaras (0,8 km)

6. Antašavos dvaras.

IMG_5257

Medinis Antašavos dvaras minimas nuo 1595 metų. Klasicizmo stiliaus dvaro rūmai suprojektuoti ir pastatyti 1812-1816 m. pagal žinomo to meto M. Šulco (architekto L. Stuokos-Gucevičiaus mokinys) projektą. Tai vienintelis M. Šulco projektuotas pastatas išlikęs Lietuvoje. Iki II pasaulinio karo pabaigos rūmai buvo naudojami kaip reprezentacinis gyvenamasis pastatas. Pokario metais čia buvo įsikūrusi kolūkio valdyba.

Antašava Manor. Antašava Manor is still present with its garner and the presbytery. It was built by the project of the architect Mykolas Šulcas, an apprentice of Laurynas Stuoka – Gucevicius one of the famous architects of Lithuania. The manor ensemble (only fragments survived) was developed by the composition of Classicism.

 

Antašavos dvaras - Darsiškių kaimas (2 km)

7.    Kapavietė Darsiškių kaime.

IMG_2225

1863-1864 m. sukilimo Eliziejaus Liutkevičiaus būrio sukilėlių kapavietė Darsiškių kaime, vietinių žmonių vadinama Kapeliais.

The Necropolis of Darsiškiai Village. A gravesite of the rebel platoon of Eliziejus Liutkevičius of uprising 1863-1864 in Darsiškiai village, local people called “Kapeliai” (graves).

 

 

Darsiškių kaimas - Salamiesčio dvaras (8 km) 

8.     Salamiesčio dvaras.

IMG_5262

Iki XVIII a. Salamiesčio dvaras priklausė Radvilų giminei, vėliau dvarą valdė Tiškevičiai. Klasicizmo formas turintys rūmai pastatyti sodybos centre, kelių susikirtime. Rūmai stačiakampiai, vieno aukšto, stogas keturšlaitis. Apie XIX a. vidurį iš lauko akmenų buvo sumūrytas vėjo malūnas.

Salamiestis manor. Classicistic manor house with majority of manor buildings was built in the middle of XIX century. At the same time the windmill of fieldstones was laid at the site. Till XVIII century this estate belonged to Radvila family, after that Tiskevičiai family took over manor estate. 

 

 

Salamiesčio dvaras - Salamiesčio grudų sandėlis (0,3 km)

9.     Salamiesčio grūdų sandėlis.

IMG_5266

Apie 1825 metus pastatytas akmeninis Salamiesčio grūdų sandėlis, vietinių vadinamas „magazinu“. Jo sienų fragmentai išliko iki šių dienų.

A Grain Storehouse of Salamiestis. Stony grain storage was built around 1825, local people called as “magazinas”. Nowadays, it remains only the fragments of wall from the split fieldstones and the masonry of calcined clay of the red bricks.

 

 

Salamiesčio grūdų sandėlis - Salamiesčio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia (0,3 km)

10.     Salamiesčio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia.

IMG_5270

Pirmoji Salamiesčio katalikų bažnyčia ar koplyčia pastatyta 1690 m. Kunigo Mykolo Dirviansko rūpesčiu, grafienės Konstancijos Morikonienės ir parapijiečių lėšomis 1815-1820 m. pastatyta dabartinė akmenų mūro, klasicistinė, stačiakampio plano, vienanavė Šv. Antano Paduviečio bažnyčia.

The Church of St. Anthony of Padua of Salamiestis. The first church or chapel of Salamiestis was built in 1690. In 1815-1820 the church was reconstructed by the finances of the congregation and Countess Constance Morikonienė and a care of priest Mykolas Dirvianskis. The church is from stones’ masonry with a rectangular plan, has the typical details of Classicism and 3 altars inside.

Salamiesčio Šv. Antano Paduviečio bažnyčia-Salamiesčio evangelikų-reformatų bažnyčia (0,5 km)

11.    Salamiesčio evangelikų-reformatų bažnyčia.

IMG_5278

XVI a. Salamiesčio dvaras, priklausęs Kalvino mokymą išpažįstančiai Lietuvos didikų Radvilų šeimai, tapo pirmuoju evangelikų reformatų židiniu Kupiškio krašte. Evangelikų – reformatų parapiją istoriniai šaltiniai esant mini apie 1583 m. Dabartinė bažnyčia medinė, ant mūrinių pamatų, stačiakampė, su keturių kolonų klasicistiniu portiku, pastatyta 1830 m.

The Evangelical Reformed Church of Salamiestis. The Evangelical Reformed parish was first mentioned in written sources around 1583. The present wooden church was built in 1830 on the stone foundations with a classicist portico of 4 columns. Salamiestis – the only historic of the evangelical reformed parish in Kupiskis area.

 

Salamiesčio evangelikų-reformatų bažnyčia-Gyvakarų kaimas (3,8 km)

12. J. ir T. Skardžių gyvenamasis namas ir svirnas.

IMG_5280

J. ir T. Skardžių gyvenamasis namas ir svirnas, statyti 1891 m., yra vertingas senosios medinės architektūros paminklas. Jų sodyboje taip pat stūkso akmuo, vadinamas „Velnio pėda“, prie kurio, pasak padavimų, rinkdavosi apylinkių raganos.

The homestead of Skardžiai family was built in 1891 and it is a valuable monument of antique wooden architecture. A stone of the devil’s foot overlooks here, as well. According to the fairy stories this stone was a meeting place of witches from the surroundings.

 

Gyvakarų kaimas-Aukštupėnų pirmoji poilsiavietė (10,8 km)

 

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!