DVIRAČIŲ MARŠRUTAS „PALĖVENĖS-STIRNIŠKIŲ ISTORINĖS VIETOS“

Maršruto ilgis - 34 km.

1.      Kupiškio (Aukštupėnų) piliakalnis. 

IMG_5287

Piliakalnis stūkso prie pat Kupiškio miesto (Aukštupėnų k.), netoli Kupiškio marių. Istorikai mano, kad piliakalnyje buvo medinė bendruomenės pilis – slėptuvė, pati ankstyviausia būsimo miestelio užuomazga. Manoma, kad Kupiškio piliakalnio įtvirtinimai ar pilis buvo sugriauta jau per pirmuosius ordino kariuomenės žygius apie 1240 metus.

Kupiskis Mound. In the ancient times there lived the Baltic tribe Selionians. The archaeological findings around the mound show that in the 8th century AD a wooden defence castle loomed there. Supposedly, the castle or entrenchments were destroyed by Livonian or Teutonic Orders around 1240.

Aukštupėnų pirmoji poilsiavietė-Buivėnų kapinynas (7,3 km)

2.    Buivėnų kapinynas.

IMG_4275

Šalia Buivėnų esančiame senkapyje, dar vadinamame Milžinų kapais, vadovaujant archeologui
Povilui Tebelškiui, 1983 m. buvo atlikti archeologiniai tyrimai, kurių metu kapinyne rasta 13 kapų, o juose – 36 monetos, nukaltos Lietuvos didžiųjų kunigaikščių Kazimiero, Aleksandro, Žygimanto Senojo, Stepono Batoro laikais.

Buivėnai Necropolis. Buivenai Necropolis also known as Giants’ Graves. The archaeological 
findings show that people have lived here since the second half of the XV century. Archaeologist Povilas Tebelškis explored the tumulus in 1983 and found 13 graves with 36 coins inside of the periods of Grand Duke of Lithuania Casimir IV, Sigismund I the Old and Stephen Báthory

Buivėnų kapinynas-Buivėnų ąžuolas (1,3 km)

3.  Buivėnų ąžuolas.

IMG_5217

Buivėnų kaime auga apie 700 metų amžiaus vienas aukščiausių Lietuvos ąžuolų. Jo aukštis
26,7 m, skersmuo 2,2 m, o apimtis – 7 m. 1960 m. Buivėnų ąžuolas paskelbtas gamtos paminklu.

The Oak of Buivėnai. The oak is 26,7 meters high, diameter is 2,2 meters, amount is 7 meter and around 700 years old. It announced a monument of nature in 1960 and is protected by the state.

Buivėnų ąžuolas-Palėvenės Šv. Dominyko bažnyčia ir vienuolynas (1,3 km)

4. Palėvenės Šv. Dominyko bažnyčios ir dominikonų vienuolyno ansamblis.

IMG_5206

1676 m. Palėvenės vienuolyne apsigyveno pirmieji dominikonų vienuoliai, tais pačiais metais
pradėta statyti mūrinė bažnyčia. Šios bažnyčios interjeras su aštuoniais XVIII a. vidurio altoriais, sakykla, klausykla ir lože yra vienas originaliausių Lietuvos, vadinamo liaudiško baroko pavyzdžių.

The Ensemble of Palėvenė Church of St. Dominic and Dominican monastery. The ensemble was 
mentioned in the written sources in 1676. This is one of the most authentic ensembles of Baroque architecture in Lithuania remaining till present days and is the only one model of the late baroque in Aukštaitija. The interior of the church with its 8 gorgeous altars is one of the most original remaining from the XVIII century.

Palėvenės Šv. Dominyko bažnyčia ir vienuolynas-Palėvenės kapinės (0,6 km)

5. Aktorės Unės Babickaitės kapas Palėvenės kapinėse.

IMG_5200

Unė Babickaitė (1897-1961 m.) vaidino begarsiuose Holivudo filmuose, amerikiečių teatruose Vašingtone ir Niujorke. Persikėlusi į JAV persivadino į Une Baye.

The Grave Site of Actress Une Babickaitė. Une Baye (1897-1961) was a Lithuanian actress and artistic director. She took parts in theatres in New York, Washington DC, Chicago and starred in silent films in Hollywood.

 

 

Palėvenės kapinės-Komarų dvaras (4,3 km)

6. Komarų dvaras.

IMG_5188

Mykolas Komaras įsikūrė Palėvenės dvare (tuometinė Ukmergės apskritis) 1654 m. Šis dvaras buvo pagrindinė Komarų rezidencijos vieta. Rūmuose buvo 26 įvairios paskirties, formos ir dydžio patalpos, pastatą supo 2 ha ploto angliško stiliaus parkas, pasižymėjęs labai senais ir įvairiais medžiais. Nuo 1859 m. Komarų dvare veikė vandens malūnas ir spirito varykla. 1940 m. sovietinė valdžia dvarą nacionalizavo. Dvaro sodybos pastatai smarkiai nukentėjo antrojo pasaulinio karo metais.

Komarai Manor. Mykolas Komaras, the descendent of the noblemen Komarai, settled in 
Palėvenė Manor house in 1654. His posterity lived there until World War II. The manor house was built in XIX century.

Komarų dvaras-Stirniškių piliakalnis (1,4 km)

7. Stirniškių piliakalnis

2013-09-11 14.34.07

Piliakalnis įrengtas aukštumos kyšulyje, Lėvens kairiajame ir Pilpio dešiniajame krante.
Datuojamas I tūkst.-II tūkst. pradžia. Netoli piliakalnio būta III-V amžių pilkapių.

Stirniškiai Mound. A mound is looming on the upper terrace of the rivers Levuo and Pilpis, which is dated to a period from around 1000 to 2000 BC.

 

 

Stirniškių piliakalnis-Noriūnai (6 km) 

8. Noriūnų dvaras. 

IMG_5169

1560 m. Gardino seime tuometiniam Noriūnų kaimo valdytojui Mikalojui Naruševičiui buvo leista kurti dvarą, kuris vėliau priklausė didikams Tiškevičiams, Tyzenhauzams, Oginskiams, Komarams. 1921 m. šiame dvare įvyko poeto K. Binkio ir paskutinio dvaro savininko J. Adomonio sesers Pranciškos Ievos vestuvės. Noriūnų architektūros ansamblis, kurį sudaro dvaro rūmai, kumetynas, ūkiniai pastatai ir parkas, yra valstybinės reikšmės paminklas. Neįprasto T raidės plano Noriūnų dvaro rūmų architektūrai būdinga klasicizmo ir manierizmo detalės.

Noriūnai manor. This manor was mentioned in historical sources in 1560. It belonged to the Lithuanian noblemen Naruševičiai and grandees such as Tiškevičiai, Tyzenhauzai, Oginskiai, Komarai. The architecture ensemble consists of the manor house, barn, grain storages and the park. The estate of an unusual T form has the typical details of Classicism and Mannerism

Noriūnai-Aukštupėnų pirmoji poilsiavietė (10,5 km)

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!