Kupiškio etnografijos muziejus

 Kupiškio etnografijos muziejus nuo 1984 metų balandžio 29 d. įsikūrė sename (statytame 1823 m.), restauruotame didikų Čartoriskių įsteigtos mokyklos akmens mūro pastate.

Muziejaus kūrimo ir veiklos kelias ilgas ir vingiuotas. 1937 metais Kupiškio žemės ūkio kooperatyvo valdyba ėmėsi iniciatyvos rinkti eksponatus ir įsteigti muziejų. Tačiau jo sukūrimui tuo metu dar nebuvo sąlygų.

1941 metų spalio 24 d. sudaryta organizacinė komisija pradėjo rūpintis muziejaus steigimu, kuris buvo įteisintas 1942 metų lapkričio 9 d. patvirtintu Lietuvos švietimo valdybos generalinio tarėjo raštu. Tuometinis valsčius skyrė savivaldybės pastatą Turgaus aikštėje. Kartu muziejui buvo perduotas ir kieme esantis XIX a. pab. statytas buvęs linų sandėlis. Restauravus abu pastatus, 1943 metų vasario 2 d. savo veiklą pradėjo Kupiškio muziejus. Jo vedėju buvo paskirtas mokytojas Povilas Spudas.

1944 metų spalio 1 d. vedėju dirbo Paketurių kaimo valstietis, kraštotyrininkas Albinas Kriauza. Baigiantis karui, patalpos iš muziejaus buvo atimtos. Prasidėjo eksponatų grobstymas, dalis išvežta į kitus muziejus, daug suspėjo išsaugoti Stefanija Glemžaitė.

Nuo 1945 iki 1962 metų Kupiškyje muziejaus nebuvo. Jį atkurti paskatino 1961 metais seserų Stefanijos ir Mikalinos Glemžaičių buvusioje Kupiškio vidurinėje mokykloje surengta paroda, po kurios Lietuvos kultūros ministerija nupirko dalį eksponatų. 1962 metų pradžioje Kupiškyje buvo įkurtas Šiaulių ”Aušros’ istorijos ir etnografijos muziejus.

1986 metų balandžio 6 d. muziejui suteiktas Kupiškio etnografijos muziejaus vardas, o 1996 metų sausio 1 d. jis atsiskyrė nuo Šiaulių ”Aušros” muziejaus ir tapo savarankiška biudžetine įstaiga.

Rinkiniai
Muziejaus rinkinį sudaro archeologijos, buities ir etnografijos, meno, nuotraukos, raštijos, numizmatikos eksponatai.

Kultūrinė, šviečiamoji veikla
Pranešimų skaitymas
Paskaitų organizavimas
Susitikimų su parodų autoriais organizavimas
Edukaciniai užsiėmimai vaikams ir moksleiviams
Edukaciniai užsiėmimai suaugusiesiems

Darbo laikas antradieniais – šeštadieniais 9-18 val.

Muziejaus lankymas nemokamas

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!