Kupiškio (Aukštupėnų) piliakalnis

Kupiškio rajono teritorijoje jau žiloje senovėje gyventa žmonių – tai patvirtina Uoginių kaime aptiktos neolito stovyklos liekanos, Salamiestyje rastas baltiškas bronzinis kirvis, datuojamas 1400-1200 metais pr. M.e. Seniausių žmonių laidojimo vietų – pilkapių ir senkapių – esama 12 krašto vietovių[1].

Seniausią mūsų krašto praeitį mena 21 valstybės saugomas archeologijos paminklas. Tarp jų: 12 piliakalnių, 1 alkakalnis, 2 pilkapynų liekanos, 4 senkapiai, 1 senovės gynybinis įrenginys, 1 mitologinis akmuo[2]. XX a. VIII deš. pradžioje rajone buvo saugoma 19 respublikinės ir 27 vietinės reikšmės archeologijos paminklai. Dalis jų sunaikinta vykdant įvairius žemės judinimo darbus, kiti mokslininkams nustačius, kad jie negali pretenduoti į archeologijos paminklo statusą (pav. senos kaimo kapinaitės), išbraukti iš paminklų sąrašų.

Kupiškio rajone esantieji piliakalniai savo topografija, išorine forma ir chronologija beveik nesiskiria nuo kitų baltų genčių apgyventose srityse išlikusių tokių paminklų. Piliakalniai buvo įrengiami prie įvairaus dydžio vandens telkinių, dažniausiai – nedidelių upelių, nusausėjusių pelkių ar balų (Bugailiškiai, Kinderiai, Obonys, Papiliai). Ilgiau naudoti piliakalniai aptinkami prie stambesnių upių, jų santakų su mažesniais upeliais, prie ežerų bei didesnių pelkių (Aluota, Aukštaičiai, Kereliai, Kupiškis, Stirniškis, Vaduvos)

Kupiškio (Aukštupėnų) piliakalnis. Pats įdomiausias tiek savo dydžiu, tiek forma. Stūkso prie pat Kupiškio miesto, netoli Kupiškio marių (trečiojo pagal dydį dirbtinio vandens telkinio Lietuvoje) ir Aukštupėnų kaimo. Jis įrengtas ant masyvios, pailgos aukštumos, kairiajame Lėvens krante. Šiaurine piliakalnio papėde teka Aukštupio upelis. Iš kitų pusių supa pievos. Šiaurinį, rytinį ir pietinį piliakalnio šlaitus, maždaug 4 m žemiau jo viršūnės, juosia apie 2 m gylio ir 3 – 4 m pločio griovys, už jo 1,5 – 2 m aukščio pylimas.

Ovalo formos piliakalnio aikštelė apie 110 m ilgio ir 50 m pločio. Kultūrinis sluoksnis buvo rastas jo pakraščiuose bei piliakalnio šlaituose. Istorikai mano, kad Kupiškio piliakalnyje buvo medinė bendruomenės pilis – slėptuvė – pati ankstyviausia būsimo miestelio užuomazga. Seniausiais laikais Kupiškio apylinkėse gyveno baltų gentis – sėliai. Tai buvo pačios pietinės jų žemės. XIII a. kalavijuočių ordinui veržiantis į Pabaltijį, sėliai kurį laiką atkakliai priešinosi užpuolikams. Manoma, kad Kupiškio piliakalnio įtvirtinimai ar pilis buvo sugriauta jau per pirmuosius ordino kariuomenės žygius apie 1240 metus. 

Atsiliepimų dar nėra. Būkite pirmas!